Copyright

De informatie op de webpagina’s van www.decor.nl en daaraan gekoppelde pagina’s is eigendom van Decor Son.

 

Auteursrecht

Decor Son geeft hierbij toestemming om het materiaal op deze site met inbegrip van ermee verband houdende grafische gegevens te gebruiken, te kopiëren en te verspreiden mits op alle kopieën de hierna volgende kennisgeving van auteursrecht wordt weergegeven:

©Decor Son 2017

Indien materiaal op deze site dat afkomstig is van een derde, wordt gebruikt, gekopieerd of verspreid, dient op alle kopieën ook een kennisgeving van het auteursrecht van de desbetreffende derde te worden opgenomen.

Merken

De merken en logo’s (hierna tezamen: ‘merken’) die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerd en niet geregistreerde merken van Decor Son en van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal in verband met de verspreiding van informatie of materiaal, van welke aard dan ook, verkregen van deze site.