Disclaimer

Decor Son staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie opgenomen op deze website. Decor Son is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg-schade of enig andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik, gegevens of winsten voortvloeiend uit, of op een of andere wijze verband houdend met, het gebruik of de werking van deze website, een en ander met inachtneming van het toepasselijke recht.

Email disclaimer

De informatie in dit e-mail bericht is vertrouwelijk. Mocht u niet de beoogde ontvanger zijn, dan verzoeken wij u dringend de afzender hiervan op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen. E-mail die vanuit of naar de afzender wordt gestuurd, kan door ons gelezen en bewaard worden.
Op al onze overeenkomsten zijn onze in- en verkoopvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd onder nr. 17047964 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Deze zijn te allen tijde bij ons opvraagbaar.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit virussen, verkeerd gebruik en/of ongeoorloofde acceptatie van de inhoud van dit bericht.